PZHGP
Oddział 0100
Ostrów Wlkp.

Kontakt

Adres korespondencyjny:

PZHGP Oddział 0100
Ostrów Wlkp.
63-421 Wysocko Małe
ul. Dobra 6

e-mail: marcinglapa2015@gmail.com

Administrator strony:

Marcin Glapa
tel. +48 693 112 091
e-mail: marcinglapa2015@gmail.com

Okręg

Okręg Kalisz

Oddziały

0494 Chocz
096 Jarocin
097 Kalisz
098 Kępno
0498 Ostrzeszów
0413 Krotoszyn
099 Odolanów
0102 Sieradz
0418 Sycowsko-Ostrzeszowski

Pogoda

windy.com
pogodynka.pl
pogoda.interia.pl
accuweather.com
foreca.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 250448

Tłumaczenie Strony

Informacje o stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...

Aktualności

Koszowanie no Lot nr 4 Luckenwalde

Godziny koszowania 27-05-2023

Ul. Dobra 6 Wysocko Małe godz. 16.00 do 18.00

ul, Towarowa Ostrów Wlkp. godz. 16.00 do 18.15

Zegary na 17.00

Zgrywanie danych z zegarów ESKA

Zgrywanie spisów z zegarów elektronicznych odbędzie sie w dniu 15-04-2023r ul. Dobra 6 Wysocko Małe

Od godz. 17.00 do 19.00

Zgrywanie spisów z zegarów elektronicznych odbędzie się 15-04-2023r
(sobota) ul. Dobra 6 Wysocko Małe.
Weryfikacja zegarów odbędzie się 15-04-2023r (sobota) ul. Dobra 6 Wysocko
Małe.
Proszę pamietać o wykasowaniu poprzedniego sezonu. Każda grupa
zegarów szykuje sobie stanowsiko do zgrywania danych. Drukarki, kostki,
karty, papier.

Komunikat nr 1 2023

Uchwała

1/2023

Obowiązuje wspólzawodnctwa

Mistrzostwa Gołębi Dorosłych 2023r.

-GMP. INTER. KAT A, B, C, D, M,

- 5 z 10 z 50

-10 z całości 

- Liga I, Liga II (7 z GMP)

- Mistrzostwo gołębi Rocznych 3 z 10 we wszystkich lotach poza powyżej 700km.

- 7 z 50 

Ptasia Grypa i brak zezwolenia na wystawienie gołębi z Powiatu Ostrowskiego

Ze względu na pojawienie się Ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ,Gołębie pocztowe  z Powiatu Ostrowskiego nie uzyskały zezwolenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii , dokumentu koniecznego do możliwości wystawienia gołębi. Wobec powyższego Gołębie z Powiatu Ostrowskiego nie mogą być dostarczone na  71. Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych (6-8.01.2023).

Loty gołębi dorosłych 2023r

 

Zmiany w miejscowościach ze wzgledu na brak współrzędnych w wykazie miejscowości

Rejon tworzą Oddziały: 097 Kalisz, 0100 Ostrów Wlkp., 0102 Sieradz

Okręg tworzą Oddziały: 097 Kalisz, 0100 Ostrów Wlkp., 0102 Sieradz, 096 Jarocin, 097 Kalisz, 098 Kępno, 099 Odolanów, 0413 Krotoszyn, 0418 Sycowsko-Ostrzeszowski, 494 Chocz, 0498 Ostrzeszów

LP

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

ODDZIAŁ

A

B

C

M

GMP

REJON

INTER

OKRĘG

SUPER MARATON

1

07.05.2023

GŁOGÓW

ODDZIAŁ

A

               

2

14.05.2023

NOWA SÓL

ODDZIAŁ

A

               

3

21.05.2023

GĘSTOWICE

ODDZIAŁ

A

               

4

28.05.2023

LUCKENWALDE

ODDZIAŁ

A

B

   

GMP

 

INTER

   

5

04.06.2023

LUCKENWALDE

ODDZIAŁ

A

B

   

GMP

 

INTER

   

6

11.06.2023

BRAUNSCHWEIG

ODDZIAŁ

 

B

C

 

GMP

REJON

INTER

   

7

18.06.2023

PEINE

ODDZIAŁ

 

B

C

 

GMP

REJON

INTER

   

8

25.06.2023

PEINE

ODDZIAŁ

 

B

C

 

GMP

REJON

INTER

   

9

01.07.2023

BRUKSELA

       

M

     

OKRĘG

SUPER MARATON

10

02.07.2023

LUCKENWALDE

ODDZIAŁ

A

B

   

GMP

 

INTER

   

11

09.07.2023

DUISBURG

ODDZIAŁ

   

C

M

GMP

REJON

INTER

OKRĘG

SUPER MARATON

12

16.07.2023

BRAUNSCHWEIG

ODDZIAŁ

   

C

   

REJON

INTER

   

13

23.07.2023

DUISBURG

ODDZIAŁ

   

C

M

 

REJON

INTER

OKRĘG  

14

30.07.2023

DUNKIERKA

       

M

     

OKRĘG

SUPER MARATON

Plan lotów dorosłych 2023

Wykaz obrączek 2023

sekcja II   1 do 2400

Sekcja I     2401 do 5700

Sekcja V    5701 do 7700

Sekcja  IV   7701 do   12000

Sekcja III 12001 do 13000

Pozostałe 13001 do 16000

 

Umowa rejonowa na rok 2023

Rejon 2023

Umowa

Instrukcja konwojenta dla aplikacji "gołębie loty"

Wyciąg z regulaminu

13. Do obowiązków konwojenta należy:
a. karmienie i pojenie gołębi w kabinach zgodnie z wytycznymi Zarządu organizującego
lot,
7
b. wypuszczenie gołębi w miejscu wskazanym przez organizatora lotu, ale zawsze w
miejscu umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi, tj. w odpowiedniej odległości od
zabudowań, drzew, przewodów elektrycznych i telefonicznych, rowów z wodą, anten
telewizyjnych i radiowych. Start gołębi do lotu może nastąpić najwcześniej po 15
minutach od terminu wschodu słońca ustalonego dla miejscowości, z której
wypuszczane są gołębie.
c. stosować się do wytycznych otrzymanych od Zarządów organizujących lot,
d. w przypadku lotu rejonowego, okręgowego lub ogólnopolskiego współdziałanie z
delegatem tej jednostki i podporządkowanie się jego decyzjom,
e. oczyszczenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu miejsca, z którego wypuszczono
gołębie,
f. wykonanie elektronicznego potwierdzenia odlotu gołębi aplikacją Gołębie Loty
zgodnie z instrukcją dla konwojenta, a w przypadku losowym uzyskanie
potwierdzenia odlotu gołębi od uprawnionego przedstawiciela Związku.
14. Zarządy organizujące poszczególne loty mają obowiązek dopilnować, aby zostało
wykonane elektroniczne potwierdzenie odlotu gołębi na platformie internetowej
GOLEBIELOTY.PL , które należy następnie wydrukować, podpisać i opieczętować.
Wypuszczenie gołębi może mieć miejsce maksymalnie 2 km od miejsca wskazanego
przez Zarząd Główny PZHGP na stronie internetowej – www.pzhgp.pl w zakładce „Wsp.
Geograficzne”. W przypadku wypuszczenia gołębi w większej odległości od miejsca
wskazanego na stronie internetowej należy na tę okoliczność sporządzić protokół. Ponadto
współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi do sporządzenia listy
konkursowej muszą być zgodne ze współrzędnymi podanymi na stronie internetowej –
www.pzhgp.pl.
15. W przypadku losowym potwierdzenia odlotu gołębi dokonać może uprawniony
przedstawiciel Związku ( z lotów zagranicznych osoba upoważniona przez organizację
narodową zrzeszoną w FCI ) , jednakże na tą okoliczność musi zostać sporządzony
protokół przez Zarząd organizujący lot. Zarządy Oddziałów lub Okręgów PZHGP z
terenu, których odbywają się odloty gołębi zobowiązane są do delegowania swojego
przedstawiciela w celu potwierdzenia tego faktu. Koszty dojazdu przedstawiciela na
miejsce wypuszczenia pokrywa jednostka organizująca dany lot. Druki potwierdzenia
odlotu gołębi (wg wzoru wydanego przez Zarząd Główny PZHGP) muszą być podpisane i
opieczętowane (niekserowane podpisy i pieczątki) przez Zarząd Okręgu. W przypadku
braku oryginalnych podpisów i pieczątek oraz pieczątki organizatora lotu delegat jest
zobowiązany odmówić potwierdzenia odlotu i o zaistniałym fakcie poinformować
jednostkę nadrzędną. Delegat potwierdzający odlot gołębi obowiązkowo wpisuje nazwę
miejscowości, datę i godzinę wypuszczenia, swój nr telefonu kontaktowego, składa podpis
i potwierdza to pieczątką delegującej go jednostki. Przy locie okręgowym w przypadku
losowym delegowany przedstawiciel okręgu spełniający wymogi ( udział minimum 5
zestawów kabinowych tego Okręgu), posiadający odpowiednią pieczątkę jest uprawniony
do potwierdzenia odlotu wszystkim oddziałom startującym z jednej miejscowości,
jednakże na tą okoliczność musi zostać sporządzony protokół przez Zarząd organizujący
lot. Kserokopie potwierdzenia odlotu gołębi oraz sporządzony protokół należy przed
następnym lotem dostarczyć do Okręgu.

Instrukcja do aplikacji inetrnetowej dla konwojenta

Wykaz obrączek rok 2022r

Sekcja 3  0 do 1000

Sekcja 2 1001 do 4200

Sekcja 1 4201 do 7200

Sekcja 5 7201 do 9200

Sekcja 4 9201 do 13800

Pozostałe 13801 do 16000

Zasady Typowania

Typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na Lot

·  opcja typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot, to:

·  1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 10, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do GMP.

·  (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.

·  3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.

·  Bez względu na status opcji typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot:

 

Typowanie do Intermistrzostwa (tzw. seryjność "C")

·  opcja typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot, to:

·  1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 5, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do Intermistrzostwa.

·  (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.

·  3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.

·  Bez względu na status opcji typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot:
 

Hodowcy, którzy posiadają zegary elektroniczne umożliwiające wpisywanie liter typują


- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy literą S
- Mistrzostwo gołębi rocznych literą M.
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie, aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje:
( SM )
Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne, które umożliwiają typowanie przez tzw.
( * ) typują :

- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( * )
- Mistrzostwo gołębi rocznych ( * )

w przypadku kiedy Hodowca, który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje: ( * ) dopisując długopisem.„NIE OŁÓWKIEM” !!! ( M ) na liście startowej jak i zegarowej.

Hodowca, który nie zaznaczy ( M )będzie miał zaliczone pierwsze 10 gołębi włożonych do serii 5 z 10 z 50 i do GMP, a 10 gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20.

Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne BEZ możliwości typowania oraz hodowcy posiadający zegary tradycyjne zmuszeni są typować wpisując odręcznie litery S , M :
- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( S )
- Mistrzostwo gołębi rocznych ( M )
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje : ( S M )

13. Przypominamy:
każdy hodowca ma obowiązek zaznaczenia serii na liście zegarowej, której zgodność z listą startową potwierdzą wyznaczone osoby.